Nazwa zadania

 

Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w Zawałach Mózgu wraz z Rozbudową Izby Przyjęć

 

Inwestor

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu

Termin wykonania zadania

04.2009 - 07.2010