Nazwa zadania

 

Budowa budynku konferencyjo - rekreacyjnego

 

Inwestor

PeKaDe Partners

Termin wykonania zadania

 02.2006 - 01.2007