Nazwa zadania

 

Wykonanie adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. 1 Maja na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu

 

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Opolu

Termin wykonania zadania

08.2012-11.2012