Nazwa zadania

 

Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

 

Inwestor

Polski Związek Motoryzacyjny

Termin wykonania zadania

04.2007-10.2007