Nazwa zadania

 

Adaptacja pomieszczeń na salę konferencyjną w Domu Pielgrzyma

 

Inwestor

Dom Pielgrzyma w Górze św.Anny

Termin wykonania zadania

01.2010 - 05.2010