Nazwa zadania

 

Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola św. Franciszka, prowadzone przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Małym

Inwestor

Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek

Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka

Termin wykonania zadania

02.2017r. - r.