Nazwa zadania

 

Rozbudowa i Nadbudowa budynku domu pomocy społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Inwestor

Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka

Termin wykonania zadania

06.2015r. - 05.2016r.