Nazwa zadania

 

Przebudowa, Nadbudowa i Rozbudowa Klasztoru

w Dobrzeniu Wielkim

 

Inwestor

Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego

Zakonu Regularnego św. Franciszka

Termin wykonania zadania

01.2017r. - 03.2018r.