Nazwa zadania

 

Przebudowa i Rozbudowa Budynku Szkoły Podstawowej

"Nasza Szkoła" w Opolu

 

Inwestor

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła"

Termin wykonania zadania

05.2017r. - 2017r.