Przebudowa Domu Pielgrzyma – remont segmentu „B”

 

Inwestor

Dom Pielgrzyma w Górze św. Anny

 

Termin wykonania zadania

11.01.2016r. – 29.04.2016r.

 

Nazwa zadania