Nazwa zadania

 

Rozbudowa, remont i przebudowa budynku w zespole szkolno – przedszkolnym Pro Liberis Silesiae w Opolu

 

Inwestor

Stowarzyszenie Pro Lieberis Silesiae

Termin wykonania zadania

od  01.10.2020 – 31.12.2020