Nazwa zadania

 

Budowa parkingów,

4100 m2

 

Inwestor

EGA w Goleniowie

Termin wykonania zadania

11.08.2014r. - 22.09.2014r.