Nazwa zadania

 

Rozbudowa i przebudowa części istniejącego budynku niepublicznej szkoły podstawowej

 

Inwestor

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła"  Małgorzata Jendrysik

Termin wykonania zadania

 05.2008 - 12.2008