Nazwa zadania

 

Wykonanie adaptacji przyziemia budynku na potrzeby Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiskadla ICiMB Oddział w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 21"w systemie "Zaprojektuj-Wybuduj"

 

Inwestor

 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Proccesowej Materiałów Budowlanych w Opol

 

Termin wykonania zadania

20.02.2013 - 06.05.2013