Nazwa zadania

 

Modernizacja Domu Pielgrzyma

 

Inwestor

 Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

Termin wykonania zadania