Nazwa zadania

 

Inkubator przy Sempołowskiej

 

Inwestor

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości w Opolu

Termin wykonania zadania

01.2012 - 05.2012