Nazwa zadania

 

Budowa hali produkcyjno- magazynowej w Zawadzkiem

 

Inwestor

KAPICA

Termin wykonania zadania

2013r.