Nazwa zadania

 

Budowa hali magazynowo- produkcyjnej

 

Inwestor

MEDIA Ikonos Sp. z o.o.

Termin wykonania zadania

01.2011 - 08.2011