Nazwa zadania

 

Budowa hali produkcyjno- magazynowej

 

Inwestor

KOMANDOR Opole S. A.

Termin wykonania zadania

07.2011 - 12.2011