Nazwa zadania

 

Budowa fundmanetu

pod lakiernię

 

Inwestor

Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET

Termin wykonania zadania

01.2012 - 06.2012