Nazwa zadania

 

Budowa siedziby firmy

 

Inwestor

 Firma Bil

Termin wykonania zadania