Nazwa zadania

 

Rozbudowa i przebudowa drukarni PRO MEDIA w Opolu

 

Inwestor

PRO MEDIA Sp. z o.o.

Termin wykonania zadania

04.2011 - 08.2011