Nazwa zadania

 

Budowa trzech budynków mieszkalnych

 

Inwestor

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Termin wykonania zadania

 01.2008 - 11.2008