Nazwa zadania

 

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno- usługowego

 

Inwestor

EURO- ARENDA Sp. z o.o.

Termin wykonania zadania

03.2010-01.2011