Nazwa zadania

 

Budowa budynków mieszkalnych w Brzegu

 

Inwestor

Energy Investors

Termin wykonania zadania

01.2009 - 08.2009