Nazwa zadania

 

Budowa budynku

 w Opolu, ul.Srebrna

 

Inwestor

 

Termin wykonania zadania