Nazwa zadania

 

Budowa Budynku Produkcyjno- Biurowego w Opolu

 

Inwestor

ELDAN s.c

Termin wykonania zadania

 07.2008 - 05.2009