Nazwa zadania

 

Budowa pomnika upamiętniającego mord Żołnierzy Oddziału kpt Henryka Flamego

Inwestor

Instytut Pamięci Narodowej

Termin wykonania zadania

03.2019r