Nazwa zadania

 

Budowa Opolskiego Centrum Wysokich Technologii

 

Inwestor

Atmoterm S.A.

Termin wykonania zadania

2012-2014