Nazwa zadania

 

Budowa Hurtowni z częścią administracyjno socjalną

 

Inwestor

Best Materiały Budowlane sp.zo.o.

Termin wykonania zadania

02.2016r. - 01.2017r.