Nazwa zadania

 

Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalnym w Chmielowicach

 

Inwestor

IPAK Drukarnia

Termin wykonania zadania

wrzesień 2013r. - kwiecień 2014r.