Nazwa zadania

 

Budowa fundamentu

pod silos

 

Inwestor

Osoba Prywatna

Termin wykonania zadania

lipiec-sierpień 2012