Nazwa zadania

 

Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną

 

Inwestor

Gmina Ozimek

Termin wykonania zadania

od  17.12.2021 – 12.078.2022r.