Nazwa zadania

 

 

Budowa Budynku Biurowego

przy ul. Wrocławskiej

w Opolu

 

Inwestor

Office Center Opole Sp. z o.o.

 

Termin wykonania zadania

06.2016r. - 2017r.